Grups de treball

 

Amb la voluntat de que les tasques i activitats siguin participatives per a tots aquells professionals de l’arqueologia que treballem a Catalunya la proposta de l’Ad’AC es participativa. Els grups de treballs estan oberts a la participació de qualsevol professional de l’arqueologia.

En base a l’exercici professional s’han estructurat quatre grups de treball que tracten essencialment dos qüestions bàsiques, la definició professional i la defensa professional.

Definició professional:

Grup 1

 • Definir i delimitar el perfil i l’abast de l’arqueòleg
 • Estudiar la viabilitat de creació d’un col·legi professional d’Arqueòlegs

Grup 2

 • Legislació i ordenament de la pràctica arqueològica (lleis, decrets, etc…)
 • Defensa del patrimoni arqueològic (lleis, decrets, etc…)
 • Propietat intel·lectual i drets d’autor

Grup 3

 • Titulació acadèmica (llicenciatura específica en arqueologia)
 • Defensa professional:

Grup 4

 • Marc legal
 • Aspectes legals (IAE,, autònoms, etc…)
 • Aspectes fiscals (IVA, i d’altres)
 • Assegurances (mútues, plans de jubilació, etc..)
 • Crèdits (finançament, hipoteques, etc…)
 • Marc laboral
 • Seguretat i higiene en el treball (normativa, responsabilitat civil, etc…)
 • Honoraris professionals
 • Adjudicació d’obres (intervencions)
 • Contractació (pressupost, acceptació del pressupost, full d’encàrrec, permisos, etc..)
 • Categories (director, auxiliar, dibuixant, peonatge, etc…)
 • Condicions laborals dels arqueòlegs assalariats (administració pública, universitat, empreses, etc…).
 • Transparència a l’accés dels llocs de treball públics de l’administració.

Grup 5

 • Els arqueòlegs de l’Administració local: incentivar la presència dels arqueòlegs als municipis que tenen un important patrimoni arqueològic. S’estudiaran mecanísmes que possibilitin aquesta presència ja sigui a dedicació completa o a temps parcial, depenent de les caracerístiques de cada municipi, així com la implicació dels consells comarcals en aquesta tasca.

La participació dels arqueòlegs en la redació del planejament urbanístic:redacció de plans generals d’ordenació urbana, normes subsidiàries, plans especials, estudis de detall, plans parcials, etc. Es posarà una especial atenció a la nova legislació del sól.

Aneu a la barra d'eines