abr 082015
 

L’Assemblea General Ordinària de socis/sòcies de l’Associació d’Arqueòlegs de Catalunya, tindrà lloc el proper dissabte 11d’abril a les 10,30 hores, en primera convocatòria i a les 11 hores, en segona convocatòria, a Ca n’Amat, seu del Museu de Viladecans, carrer de les Sitges, 1-3, de Viladecans.

Ordre del dia:
1.      Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior (L’Hospitalet de Llobregat, 22 de març de 2014).
2.      Informe de les activitats portades a terme en el transcurs de l’exercici 2014.
3.      Balanç econòmic i estat de comptes de l’exercici 2014. Lectura de l’informe i aprovació, si s’escau.
4.      Aprovació de les quotes pel 2015.
5.      Pressupost per a l’exercici 2015.
6.      Proposta d’activitats previstes per a l’exercici 2015.
7.      Torn obert de paraula

Al mateix temps, us fem saber que en el marc del programa d’activitats de la Reunió Anual de l’Ad’AC 2015, en finalitzar els punts de l’ordre del dia, es projectarà un audiovisual sobre la història de la ciutat.

Confiem en la vostra assistència.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Aneu a la barra d'eines